Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Borago, hjulkrone, agurkurt/
Borago officinalis

Mulige bivirkninger av dette virkestoffet:
Boragoolje kan gi løs avføring, diare, gulping og oppblåsthet. Bruk bare oljer garantert fri for pyrrolizidin-alkaloider (PA) som bl.a. er giftige og kreftfremkallende.


Hvem bør ikke bruke dette virkestoffet (kontradiksjoner):
Bør ikke brukes med mindre produktet garanterer at oljen er fri for pyrrolizidin-alkaloider (PA) som er giftige for levere og kan være kreftfremkallende. Stoffene finnes i blad, blomst og frø.

Hvilke legemidler kan interagere med dette virkestoffet:
Borago bør ikke brukes sammen med anabole steroider, fenotiaziner (midler mot psykotiske lidelser), ketokonazol (soppdrepende middel) og andre hepatotoksiske (giftige for leveren) stoffer p.g.a. innholdet av pyrrolizidin-alkaloider. Oljen bør ikke kombineres med trisykliske antidepressiva (ikke-selektive monaminreopptakshemmere).