Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Benediktinertistel/
Cnicus benedictus

Mulige bivirkninger av dette virkestoffet:


Hvem bør ikke bruke dette virkestoffet (kontradiksjoner):
Ingen kjente

Hvilke legemidler kan interagere med dette virkestoffet: