Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Andrografis/
Andrographis paniculata

Mulige bivirkninger av dette virkestoffet:
Tåles vanligvis godt, men elveblest, tørr munn, hodepine og oppkast kan forekomme hos enkelte. Diarè, utmattethet og brystsmerter er rapportert hos HIV-pasienter etter inntak av store doser andrografis. Har lett blodfortynnende effekt.


Hvem bør ikke bruke dette virkestoffet (kontradiksjoner):
Må ikke brukes ved graviditet, amming eller immunundertrykkende behandling. Innholder bitterstoffer, bør unngås ved sår på magesekken og tolvfingertarmen, samt ved sur mage og refluks.

Hvilke legemidler kan interagere med dette virkestoffet:
Effekten av blodfortynnende medisin (antitrombotiske midler) kan forsterkes. Andrografis kan forsterke effekten av blodsukkersenkende legemidler, og trolig svekke effekten av immunundertrykkende midler.