Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Aloe/
Aloe vera

Mulige bivirkninger av dette virkestoffet:
Aloe gel tåles vanligvis godt både utvortes og innvortes, men kontakteksem og prikking i huden kan oppstå hos enkelte. Sterke hudreaksjoner er rapportert etter påføring av aloe etter kjemisk peeling av huden. Aloe latex kan gi magesmerter, kramper, misfarget (mørk gul, brun eller rød) urin. Dette skyldes nedbrytningsprodukter av antrakinoner.


Hvem bør ikke bruke dette virkestoffet (kontradiksjoner):
Hindringer eller avsnevringer (stenose) i tarmkanalen, atoni (svekket muskelspenning) i tarmen, blindtarmsbetennelse, inflammatoriske tarmsykdommer som Chron's og ulcerøs kolitt, samt magesmerter uten kjent årsak. Unngås ved kraftig dehydrering med elektrolyttforstyrrelser. Ikke til barn under 10 år. Aloe må unngås ved kjent sensitivitet. Aloe gel bør bare brukes under legetilsyn ved graviditet, amming og av de som ønsker å bli gravide. Fosterskade etter inntak av aloe har forekommer hos dyr.

Hvilke legemidler kan interagere med dette virkestoffet:
Gel øker hypoglykemisk (blodsukkersenkende) effekt av glyburid (glibenklamid). Saften forsterker kaliumtap av tiazid (vanndrivende medisin), kortikosteroider (kortison-derivater) og lakrisrot, forsterker giftigheten av hjerteglykosider og antiarytmatika (hjertemedisin). Kan redusere oralt opptak av legemidler som inntas gjennom munnen. Aloe kan, som andre laksativer, øke hastigheten gjennom tarmen og redusere opptaket av legemidler som blir tatt samtidig. Ekstrakt av frisk bladmasse stimulerte fase II-enzymer hos mus (leverutrensning).