Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Søvn, døgnrytme og hormoner

Hormonet melatonin dannes i hjernen når det blir mørkt. Dette hormonet regulerer kroppens indre ur og samkjører utskillingen av andre hormoner, som varierer gjennom døgnet. Melatonin er en kraftig antioksidant som bidrar til å reparere celleskader når vi sover.

Hormoner er signalstoffer som skilles ut av indre (endokrine) kjertler til blodbanen og føres rundt til alle kroppens celler. Noen hormoner påvirker bare helt spesielle vev, f. eks. en kjertel, mens andre hormoner påvirker nesten alle kroppens celler. De cellene som påvirkes av et hormon har reseptorer for dette hormonet på overflaten av cellemembranen. Når hormonet fester seg på en celles reseptorer sendes det signaler inn i cellen som forandrer dens funksjon. Den kan. f. eks begynne å produsere proteiner eller andre stoffer. Noen hormoner påvirker så å si alle kroppens celler: Kjønnshormoner, stresshormoner, veksthormon og søvnhormonet.

Reseptorene på cellenes overflate er spesifikke med hensyn på hormoner. De er som låser der det bare er èn type nøkler (hormoner) som passer. En celle som f. eks. har reseptorer for østrogen, vil påvirkes når østrogen setter seg på reseptorene. Ingen andre hormoner vil kunne feste seg i østrogenreseptorene.

Døgnvariasjoner: Kroppen har et innebygget ur som reguleres av skiftingen i lys og mørke gjennom døgnet (cirkadisk rytme). Utskillingen av hormoner varierer gjennom døgnet, og de er tilpasset hverandres aktivitet. Det er derfor meget viktig at døgnrytmen er felles for alle de endokrine kjertlene slik at ikke hormonutskillingen kommer i ubalanse. ”Dirigenten i hormonorkesteret” som får alle hormonene til å holde takten og spille harmonisk sammen heter melatonin.

Kilder:

Clinical Nutrition. A Functional Approach. The Institute for Functional Medicine, Washington, USA. 2nd printing 2006 ISBN 0-9773713-2-8

Fjordgård, M. (1999): Spis deg glad. Depression og vinterdepression. Forlaget Klitrose, Danmark. ISBN 87-7728-129-2

Textbook of Functional Medicine.  The Institute for Functional Medicine, Washington, USA. 2nd printing 2006. ISBN 0-9773713-0-1