Share on Facebook
Share on Twitter
email
 • facebook
 • twitter
 • email

Aldring og helse

Levealderen i Norge øker med 5 timer hver dag, meldte Aftenposten 31/12 2010. Forventet levealder for et barn som ble født 1.januar 2009 er 83,1 for jenter og 78,6 år for gutter. Innen 2050 vil det være flere eldre enn barn på verdensbasis. Mer enn noen gang er det viktig å fokusere på eldres helse og livskvalitet for å la ressursene i denne aldersgruppen komme samfunnet til gode.

Målet for eldrepolitikken og helsevesenet bør ikke være å forlenge perioden med sykdom, smerte og hjelpeløshet i et menneskes liv. Derimot bør fokuset være å øke antallet friske leveår og bygge et samfunn der eldre kan bidra som fullverdige borgere. De aller fleste eldre – om ikke alle - ønsker å klare seg selv lengst mulig. De vil bevare bevegelsesfriheten, autonomien over egne liv, oppleve mestring og sosial aksept, men samtidig helst slippe sykdom og smerter.

Hovedfokuset for helsekostbransjen er å gi mennesker muligheten til å ta ansvar for egen helse, forebygge sykdom og bedre livskvaliteten gjennom et best mulig kosthold og en sunn, aktiv livsstil. Kronisk sykdom utvikles ofte over 10-15 år, og er langt på vei et resultat av våre livsvalg. Livsstilssykdommer som hjerte-karsykdom, kreft, beinskjørhet, diabetes 2, demens revmatiske sykdommer, og rammer i dag rike land for fullt etter tiår med økende velstand.

Noen små samfunn på jorden utmerker seg ved en stor andel av gamle, vitale mennesker. Livsstil og kosthold i disse samfunnene er studert av forskere fra mange land for å finne deres ”ungdomskilde”. De viktigste rådene for et langt og godt liv er:
* Spis til du er bare 80 % mett
* Spis mer planter, mindre proteinrik og bearbeidet mat
* Drikk gjerne 1 lite glass rødvin hver dag
* Tilstreb en mental balanse, delta i religiøst eller spirituelt arbeid
* Sett ned farten, arbeid mindre, slapp av regelmessig
* Beveg deg, gjør mosjon til en naturlig del av livet
* Møt livet og andre mennesker på en positiv måte
* Ha tilhørighet i sunne sosiale nettverk
* Prioriter familien din

Norske myndigheters definisjon av helse omfatter fysisk, psykisk og sosial helse, inkludert livskvalitet og overskudd så vel som fravær av sykdom og plager. Helse er en avgjørende faktor for et samfunns økonomisk vekst og konkurransedyktighet. En investering i sunn aldring bidrar til at tilgangen på arbeidskraft øker samtidig som sannsynligheten for førtidspensjonering reduseres.

Det er godt dokumentert at eldres helse og livskvalitet bedres ved et optimalt kosthold og en sunn livsstil med daglig fysisk aktivitet. Kostholdet som anbefales for å forebygge hjerte-karsykdom tilsvarer i store trekk det som anbefales for å fore bygge kreftsykdom, diabetes 2, revmatiske sykdommer og demens. Det er også godt dokumentert at mangler på makro- og mikronæringsstoffer kan gi kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne. Mennesker med lav fysisk aktivitet og lavt energiinntak får ikke i seg optimale mengder mikronæringsstoffer gjennom kosten alene. Undersøkelser har vist at kosttilskudd forebygger mangel på vitale mikronæringsstoffer hos eldre.

Flere undersøkelser de siste 20 årene har vist at minst halvparten av eldre mennesker på norske sykehjem er underernærte, og at de sykeste og skrøpeligste er mest utsatt. På sykehusene øker graden av underernæring med liggetiden, og dårlig ernæringsstatus fører til flere liggedøgn og økt risiko for komplikasjoner.

Norsk helsevesen bruker store ressurser på å behandle sykdom, men lite for å fremme god helse og forebygge sykdom. Vi har i dag et ”sykevesen” mer enn et ”helsevesen”. Norge bruker bare 2 % av BNP på å forebygge sykdom, men 4 ganger mer på medisinsk behandling som ofte er ren symptombehandling. Landet står nå foran en eksplosjon av livsstilssykdommer samtidig med at befolkningen eldes.  (Kilde: Dagbladet 29. januar 2008)

Vi vil her fokusere på de mulighetene hver især har for å redusere risikoen for kronisk sykdom ved å ta sunne kostholds- og livsstilsvalg. Egeninnsatsen vil bidra til bedre helse og livskvalitet, samt avlastning av et overarbeidet helsevesen som vil kunne konsentrere seg om de alvorlig syke.

  Artikler

 • Ernæringsmangler hos eldre


  De fleste eldre mennesker er friske og spreke, ønsker å være uavhengige av andre og bo hjemme så lenge som mulig. Fordi antallet eldre stiger, og på grunn av under- og feilernæring, vil behovet for helsetjenester, rehabilitering, sykehus- og sykehjemsplasser stige raskt.


  Les mer
 • Kosttilskudd til eldre


  De rådene som gis i det følgende er tilpasset friske eldre mennesker. Der det foreligger en sykdomsdiagnose og der den gamle tar legemidler fast skal legen konsulteres før man begynner med kosttilskudd.


  Les mer
 • Eldres livskvalitet


  I følge norske myndigheter omfatter helsebegrepet fysisk, psykisk og sosial helse, inkludert livskvalitet og overskudd så vel som fravær av sykdom og plager. (Kilde: Oppskrift for et sunnere kosthold 2007-2011. Departementene)


  Les mer
 • Verdens gamle blir mange


  I 2050 vil det være flere gamle enn barn i verden. I Norge har vi lav dødelighet og lav fertilitet; norske kvinner er i dag gjennomsnittlig 28 år når de får sitt første barn.


  Les mer