Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Skjelett, ledd og muskler

I Norge lider 800 000 mennesker av revmatiske lidelser, som utgjør et bredt spekter av sykdommer som angriper både ledd og mykt vev. Vi skal i denne sammenheng først og fremst fokusere på tilstander som angriper leddene. Muskelsmerter og fibromyalgi blir behandlet kort til slutt.

Artritt (leddbetennelse) kan opptre i forbindelse med flere leddplager og –sykdommer. Stivhet og smerter i leddene skyldes inflammasjon i leddkapslene og/eller nedsliting av den beskyttende brusken som smører glideflatene i leddene. Det kan dessuten utfelles kalk som gjør at leddflatene ”skurer” mot hverandre. Revmatiske leddlidelser spenner fra invalidiserende autoimmun sykdom som leddgikt (rheumatoid artritt) til slitasjegikt (artrose) og lettere revmatiske plager.

Plutselige opphovning og smerter i ledd samt langvarige nakke- og ryggsmerter skal alltid undersøkes av lege. Pasienter med inflammatoriske leddsykdommer vil få betennelseshemmende medisin som NSAID (ikke-steroide inflammasjonshemmende medisiner) og kortison (et syntetisk fremstilt steroid som likner kroppens stresshormon kortisol). Kortison kan også sprøytes direkte inn i angrepne ledd. Det kan i tillegg gis smertestillende medisin som paracetamol. En ny type preparater kalt DMARD (disease modulating antirheumatic drugs) kan, ved siden av å lindre symptomene, trolig påvirke sykdomsforløpet i positiv retning. Ved autoimmune revmatisk sykdom kan det gis immunmodifiserende legemidler, f. eks. en cellegift som Methotrexat og medisiner som hemmer tumor nekrosefaktor. Ved alvorlige leddplager kan det foretas kirurgiske inngrep som setter leddet i riktig posisjon, men leddet får da oftest nedsatt funksjon. Det kan også opereres inn leddproteser, og hvert år foretas det mange tusen slike operasjoner i Norge.

Alle medisiner mot revmatiske lidelser kan gi bivirkninger ved lengre tids bruk, til dels alvorlige. Selv med optimal medisinering plages pasientene ofte av hevelser, smerter, stivhet og generelt dårlig almentilstand og livskvalitet. Slike symptomer kan ofte bedres gjennom kosthold og livsførsel. Lettere revmatiske plager kan behandles ved egenpleie. Skader på mage-tarmslimhinnene ved bruk av av NSAID kan til en viss grad forebygges eller behandles med naturmidler. Munntørrhet, en vanlig plage assosiert med revmatisk sykdom, og betennelse i munnslimhinnen som bivirkninger av medisiner, kan også ofte lindres med naturmidler.