Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Mulige reaksjoner og interaksjoner

I databasen finner du informasjon om hvordan planter kan påvirke deg dersom du går på medisiner eller har en medisinsk diagnose. Når du søker på ”virkestoff” med et norsk eller latinsk plantenavn får du opplysninger om mulige sidereaksjoner og eventuelle interaksjoner med legemidler.

Hvis man bruker legemidler og vurderer å begynne med et urtebasert kosttilskudd bør man først sjekke mulige interaksjoner. Dette gjelder også om man har en medisinsk diagnose. I disse tilfellene bør man også snakke med legen sin før man begynner med naturmidler.

Databasen inneholder opplysninger om mulige reaksjoner (bivirkninger) på naturmidler og om hvem som ikke skal bruke en bestemt type produkter (kontraindikasjoner). For eksempel kan mennesker som er allergiske for burot reagere på rød solhatt, og det finnes en rekke naturmidler som ikke skal brukes under graviditet. Databasen gir også informasjon om hvordan urter, krydder, frukt/juice og grønnsaker kan påvirke kroppens omsetning av legemidler (interaksjoner).

Planter som påvirker leverens enzymkompleks cytochrom P450, som omsetter de fleste legemidler, kan påvirke legemidlers virkning i kroppen. De kan enten skilles ut raskere slik at effekten svekkes, eller de kan hopes opp slik at virkningen blir for sterk eller toksisk. Prikkperikum (Hypericum perforatum) er den planten som har sterkest virkning på omsetning av medisiner i kroppen. Grapefruktjuice er den matvaren

Når medisinske urter som har liknende effekt som et legemiddel kombineres med legemiddelet, kan den samlede virkningen bli forsterket. Et eksempel er kombinasjonen av hvitløk med blodfortynnende medisin.

Motsatt kan medisinske urter som har motsatt effekt av et legemiddel motvirke virkningen av legemiddelet når de to kombineres. Et eksempel kan være et stimulerende middel som kaffe som motvirker effekten av sovemidler.

Noen planter kan også påvirke den psykiske balansen, for eksempel kan asiatisk ginseng forsterke nervøs uro. Andre planter kan f. eks. tappe kroppen for elektrolytter og derigjennom øke toksisitenen (giftigheten) av enkelte legemidler. Et eksempel på sistnevnte er lakrisrot som ved hyppig bruk senker kroppens kalium-natriumforhold og dermed kan øke toksisiteten av hjertemedisiner.

Søking i databasen: Man skriver inn det norske eller latinske navnet, og vil da få opp mulige reaksjoner (hva kan skje når jeg bruker det), kontraindikasjoner (hvem skal ikke bruke det) og interaksjoner (hva kan skje når jeg kombinerer det med medisinene mine).

Kilder: Databasen er evidensbasert; den er bygget på vitenskapelig dokumentasjon. Vi har i størst mulig grad brukt større kvalitetskontrollerte oppslagsverk og metaanalyser av flere enkeltstudier. De enkelte studiene viser ofte motstridende resultater avhengig av studienes utforming og kvalitet.

De viktigste kildene er (med bokstavkoden til venstre):

BGR    Blumenthal, Goldberg & Brinchmann 2000: Herbal Medicine. Expanded Commision E Monographs. American Botanical Council. Integrativ Medicine Communications, Newton MA.

Br    Bradley 2006: British Herbal Compendium. British Herbal Medicine Association, Bournemouth

E    ESCOP Monographs 1997, 1999, 2003, 2009. European Scientific Cooperative on Phytotherapy. Thieme, Stuttgart

NMCD  Natural Medicines Comprehensive Database. www.naturaldatabase.com

MB    Mills & Bone 2005: The Essential Guide to Herbal Safety. Elsevier, Missouri

STM    Stargrove, Treasure & McKee 2008: Herb, Nutrient and Drug Interactions.Mosby Elsevier, Missouri