Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Metthetshormonet leptin

Akkumulasjon av abdominalt fett henger sammen med kroppens hormonbalanse, og settes bl. a. i forbindelse med høyt innhold av stresshormoner i blodet, særlig kortisol. Det er identifisert 5 ulike ”fedmegener”, og ett av disse stimulerer produksjonen av metthetshormonet leptin. Leptinet sender signaler til appetittreguleringssenteret i hypothalamus når man bør slutte å spise. Mennesker som mangler leptin blir ikke mette uansett hvor mye de spiser. Hvis det er rikelig tilgang på mat vil disse menneskene lett utvikle overvekt og fedme. Der overvekt/fedme skyldes arvelig mangel på genet som produserer leptin kan appetitten og vekten reguleres ved leptininjeksjoner. Mangel på de fire andre ”fedmegenene” melanokortin-4-reseptor (MC4R), leptinreseptor, proopiomelanokortin (POMC) og prohormonkonvertase 1 (PC1) kan foreløpig ikke behandles like enkelt.

En studie av hormonet leptins virkning på appetitt, fedme og sinnsstemning ble publisert av Lu et al. (2006). Leptin, som frigjøres fra kroppens fettceller, har i dyreforsøk vist seg å motvirke stress. Hormonet virker trolig på psyken idet leptin synes å motvirke depresjon. Resultatene tyder på at leptin også har effekt på reproduksjonen og immunsystemet. Fete mennesker kan ha et høyt nivå av leptin, men liten effekt. Dette tyder på at det kan utvikles resistens for leptin (tilsvarende insulinresistens) ved at cellenes leptinreseptorer svekkes.